Geschiedenis Lionsclub Surhuisterveen/DeLeijen

 

De Lionsclub Surhuisterveen/De Leijen is opgericht op 27 november 1993. Het oprichtingsfeest, de Charternight, werd geheel in Friese stijl gehouden op het raderschip ‘Frisian Queen’

De naam ‘De Leijen’ is gekozen om verschillende redenen. Ten eerste om het gebied aan te geven waar de leden woonachtig zijn: het gebied rondom het meertje De Leijen.

Ten tweede, maar dat is een leuke overeenkomst, klinkt de naam Leijen fonetisch als het engelse lion. Een dubbele verwijzing naar onze club dus.

Als eerste presidente verzamelde Wieke Palstra een twintigtal leden om zich heen. Dit was het minimum aantal leden dat een op te richten club moest hebben. Gedurende de eerste schreden van ons bestaan kon er altijd een beroep worden gedaan op onze sponsorclub Drachten.

Lionsclub Surhuisterveen/De Leijen was de eerste gemengde club (mannen en vrouwen) in Friesland

Het motto

‘We serve’ kreeg in de loop der jaren gestalte door onder meer: jeugduitwisseling, peace-poster, inzameling gehoortoestellen, deelname Nederland Doet, St. Hoogvliegers, Kertconcerten en de jaarlijkse ralley.

Van de oorspronkeliike 20 leden bij de oprichting zijn er nog 6 actieve leden, Wieke Palstra-Dijkstra ,Tamme Hoekstra, Hans de Vries, Cor Hager, Sjoerdtje Kok-Witteveen, Douwe Jan Douwstra, lid van onze club. Vanaf de oprichting in 1993 zijn ca. 60 personen langere of kortere tijd actief lid geweest.

Momenteel telt de club 26 leden.

Lions Surhuisterveen in het kort

Onze leden komen op de 2e en 4e donderdag van de maand altijd bijeen in onze vergaderlocatie De Herberg van Smallingerland te Rottevalle. Naast de vergadermomenten organiseren we voor de leden (en soms partners) diverse uiteenlopende activiteiten.